گالف دارو - داروخانه اینترنتی

نحوه پرداخت

پرداخت در تهران

*  پرداخت ها در تهران به شیوه آنلاین می ­باشد.

 

پرداخت در خارج از تهران و شهرستان ها

* جهت هموطنان در سایر نقاط کشور روش پرداخت به دو شیوه آنلاین و کارت به کارت مقدور می­ باشد.